Hala sportowa i stadion lekkoatletyczny AWF Katowice

Firma TPF Sp. z o.o. opracowuje na zlecenie Akadami Wychowania Fizycznego w Katowicach realizuje zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla inwestycji: Budowa hali Lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebionka” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego.”

Jest to projekt nowoczesnej hali sportowej oraz stadionu lekkoatletycznego – obiektów o funkcji dydaktycznej z możliwością urządzania imprez masowych. Obiekt stanowi kompletną bazę treningowo-dydaktyczną dla uczelni AWF w Katowicach.

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Lokalizacja: Katowice, ul. Kościuszki / Polska
Wartość usługi: 2,8 mln PLN brutto
Okres realizacji: 07.2018 – 12.2021

Współpracujemy z:

PL