Oferta pracy

Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych - Kraśnik

TPF Sp. z o.o. – jest jedną z najszybciej rozwijających się grup inżynieryjnych, architektonicznych na świecie.

Skontaktuj się z nami

Odwiedź nas
TPF Sp. z o. o.
ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa

Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych - Kraśnik

Janów Lubelski
Opublikowano:

Dotyczy

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin  - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ.  Część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lub. Południe” z węzłami), długość ok. 7 km.”

Wymagania

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dwujezdniowych dróg lub ulic klasy min GP o wartości robót co najmniej 85 MLN netto od rozpoczęcia zadania do wykonania zadania (zgodnie z definicją wskazaną w IDW – TOM I SIWZ p. 19.1.3.3.) na stanowisku:

  • Kierownik budowy
  • Kierownik robót drogowych
  • Inspektor nadzoru spec. inż. Drogowej
  • Inżynier kontraktu
  • Inżynier rezydent

19.1.3.3. TOM I SIWZ:

Jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia)

Oferujemy

  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • przejrzyste warunki zatrudnienia,
  • udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku polskim ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres
TPF Sp. z o. o.
ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa
email: [email protected]
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez TPF Poland Sp. z o.o. (ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa) dla celów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest TPF Poland Sp. z o.o. (ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby spółek z grupy TPF. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Aplikuj