Oferta pracy

Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych - Warszawa

TPF Sp. z o.o. – jest jedną z najszybciej rozwijających się grup inżynieryjnych, architektonicznych na świecie.

Skontaktuj się z nami

Odwiedź nas
TPF Sp. z o. o.
ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa

Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych - Warszawa

Warszawa
Opublikowano:

Dotyczy

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktami pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" (z węzłem) - węzeł "Lubelska" bez węzła o długości około 2,5 km". (Kontrakt 2) 

 http://s17-zakret-lubelska.pl/opis-kontraktu-0

Wymagania

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie przy realizacji 1 zadania  obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min S lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. S o wartości robót co najmniej  130 mln  PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej lub Inżynier Kontraktu l Inżynier Rezydent

Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Oferujemy

  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • przejrzyste warunki zatrudnienia,
  • udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku polskim ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres
TPF Sp. z o. o.
ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa
email: [email protected]
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez TPF Poland Sp. z o.o. (ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa) dla celów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest TPF Poland Sp. z o.o. (ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby spółek z grupy TPF. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Aplikuj