Oferta pracy

Główny specjalista ds. rozliczeń

TPF Sp. z o.o. – jest jedną z najszybciej rozwijających się grup inżynieryjnych, architektonicznych na świecie.

Skontaktuj się z nami

Odwiedź nas
TPF Sp. z o. o.
ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa

Główny specjalista ds. rozliczeń

Województwo: Kujawsko-Pomorskie, Miasto: Świecie
Opublikowano:

Zakres obowiązków

W zakresie obowiązków znajdą się wszelkie funkcje przypisane do stanowiska, w szczególności:

  • Weryfikacja rozliczeń składanych przez Wykonawcę, wystawianie Świadectw Płatności
  • Udział w przygotowywania Poleceń Zmian, wycen i rozpatrywaniu roszczeń
  • Udział w przygotowywaniu pism, raportów i sprawozdań wymaganych Umową Konsultanta
  • Udział w Radach Budowy, naradach koordynacyjnych oraz innych naradach technicznych oraz współudziału w opracowywaniu z nich Protokołów
  • Wykonywanie wszelkich innych czynności i zadań zgodnie z funkcją pełnioną przez Eksperta
  • Udział w realizacji innych obowiązków Spółki określonych w Umowie Konsultanta

Wymagania

Wymagania (konieczne):

Minimum 24 miesięcy doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na samodzielnym stanowisku /stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 260 000 000,00 PLN brutto każde.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku polskim ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres
TPF Sp. z o. o.
ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa
email: [email protected]
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez TPF Poland Sp. z o.o. (ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa) dla celów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest TPF Poland Sp. z o.o. (ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby spółek z grupy TPF. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Aplikuj