Projekt drogowy

Budowa autostrady A1 na odcinku Sośnica – Bełk

Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A1 na odcinku Sośnica – Bełk”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

Zobacz galerię
Goleniów

Budowa autostrady A1 na odcinku Sośnica – Bełk

Inwestor
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Czas realizacji
2006-2010

Budowa autostrady A1 na odcinku Sośnica - Bełk obejmuje budowę nowej autostrady na odcinku Sośnica (Gliwice) - węzeł "Bełk" o trzech pasach ruchu w obu kierunkach (długości 15,4 km) z elementami zabezpieczenia nasypów na terenach poddanych eksploatacji górniczej oraz z systemem technologii posadowień nasypów na gruntach słabonośnych, budowę 3 nowych węzłów typu "trąbka", budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania i monitoringu, budowę placu poboru opłat oraz 3 Stacji Poboru Opłat na węzłach, przebudowę dróg lokalnych w miejscach przekroczeń autostrady, budowę 2 Miejsc Obsługi Podróżnych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia do podczyszczania wód, zieleń ochronna).