Projekt drogowy

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Goleniów – Kiełpino

Budowa drogi ekspresowej S6 , na odcinku Goleniów – Kiełpino to część inwestycji jaką jest budowa drogi ekspresowej S6 Goleniów początek obwodnicy Słupska.

Zobacz galerię
Goleniów

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Goleniów – Kiełpino

Inwestor
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Wartość projektu
343 910 460,00 PLN
Czas realizacji
2015 – 2019

Budowa drogi ekspresowej S6 , na odcinku Goleniów – Kiełpino to część inwestycji jaką jest budowa drogi ekspresowej S6 Goleniów początek obwodnicy Słupska. Długość drogi ekspresowej na odcinku Goleniów Kiełpino wynosi około 54,755 km. Budowa realizowana jest z podziałem na trzy odcinki: Odcinek pierwszy przebiegać będzie na trasie Goleniów – Nowogard (S-3, węzeł „Goleniów Północ” /z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard)” o długości 19,78 km Odcinek drugi na trasie Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)” o długości 20,361 km; Odcinek trzeci na trasie koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł Kiełpino / z węzłem/" o długości 14,614 km.

Droga ekspresowa S6 docelowo będzie liczyć około 345 km i będzie główną arterią drogową wybrzeża relacji wschód – zachód. Droga ekspresowa S6 przebiegać będzie równolegle do wybrzeża, przez województwo zachodniopomorskie i pomorskie, łącząc największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk, usprawniając komunikację pomiędzy portami morskimi w Świnoujściu, Szczecinie i Trójmieście. Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o klasie technicznej S
 • prędkość projektowa 100 km/h
 • prędkość miarodajna 110 km/h
 • liczba pasów ruchu 2x2
 • szerokość pasa ruchu 3.50 m

budowę obiektów inżynierskich:

 • wiaduktów
 • mostów
 • estakad
 • przejście dla zwierząt dużych górą,
 • przepustów nad ciekami
 • dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego,
 • systemu odwodnienia,
 • przebudowę dróg publicznych,
 • sieci elektroenergetycznych,
 • sieci wodociągowych.

budowę infrastruktury służącej ochronie środowiska:

 • przejść dla zwierząt,
 • przepustów,
 • ekranów akustycznych,
 • siatek wygradzających,
 • urządzeń podczyszczających wody opadowe.