Projekt drogowy

Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasa Armii Krajowej na odcinku od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia

Zarządzanie projektem Funduszu Spójności „Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasa Armii Krajowej na odcinku od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia (km 1+099,00 – km 11+477,07)”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

Zobacz galerię
Goleniów

Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasa Armii Krajowej na odcinku od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia

Inwestor
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Czas realizacji
2008-2012

Przedsięwzięcie polega na budowie odcinka nowej drogi klasy S (ekspresowej), która będzie przebiegać przez gminy: Ożarów Mazowiecki, Babice Stare, m.st. Warszawę i ma zapewnić połączenie projektowanej autostrady A2 (wprowadzonej do Warszawy z kierunku zachodniego) w rejonie planowanego węzła „Konotopa” z istniejącą Trasą Armii Krajowej na węźle „Prymasa Tysiąclecia” w Warszawie.

Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia” obejmuje m.in.:

  • budowę odcinka 6 pasowej (2 jezdnie po 3 pasy ruchu) drogi ekspresowej o długości 10,4 km
  • przebudowę istniejących ulic w związku z adaptacją do nowego układu zdeterminowanego powstaniem drogi ekspresowej
  • budowę węzłów: Mory, węzła zespolonego Warszawska – Lazurowa, bezkolizyjnego węzła „Prymasa Tysiaclecia”
  • budowę obiektów inżynierskich