Projekt drogowy

Budowa drogi S5 od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem)

Budowa drogi S5 od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km.

Zobacz galerię
Goleniów

Budowa drogi S5 od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem)

Beneficjent
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wartość projektu
ok. 374 725 000 PLN
Czas realizacji
2015 – 2019

Budowa drogi ekspresowej S-5 odcinek od węzła Nowe Marzy (bez węzła do węzła Dworzysko (z węzłem) jest zadaniem inwestycyjnym obejmującym granicę województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

  • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
  • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
  • skrócenie czasu podróży;
  • oszczędności paliwa;
  • zapewnienie komfortu jazdy;
  • zmniejszenie ryzyka wypadków;
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Więcej informacji na stronie: www.s5nowemarzy-dworzysko.pl