Projekt drogowy

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000,00 – km 6+370,00

Zobacz galerię
Goleniów

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza

Beneficjent
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wartość projektu
1 335 544 653,74 PLN

Przedmiotem projektu jest Budowa prawej jezdni zachodniej obwodnicy miasta Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S-3 o długości 6.37 km. Obwodnica Międzyrzecza znajduje się w województwie lubuskim, powiecie międzyrzeckim, na terenie gminy Międzyrzecz. Trasa drogi przebiega przez tereny leżące
w obrębach: m. Międzyrzecz, Święty Wojciech oraz Nietoperek. Miasto Międzyrzecz płożone jest w północnej części województwa, przy drodze krajowej nr 3 relacji Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Jakuszyce. Planowana inwestycja polega na budowie zachodniej (prawej) jezdni drogi, dostosowaniu jej parametrów do wymogów drogi ekspresowej oraz połączenia projektowanego odcinka; od strony północnej z dwujezdniowym odc. Gorzów Wlkp. – węzeł „Międzyrzecz Północ” („Głębokie”) oraz od strony południowej z dwujezdniowym odc. Węzeł „Międzyrzecz Południe” („Nietoperek”) – węzeł „Sulechów”. Dodatkowo planuje się wybudowanie węzła w miejscu przecięcia drogi ekspresowej
z drogą wojewódzką nr 137 – węzeł „Międzyrzecz Zachód” („Międzyrzecz”).

Budowany odcinek obwodnicy Międzyrzecza leżąc w ciągu drogi ekspresowej S-3, biegnącej od Szczecina przez Gorzów Wlkp. – Zieloną Górę do granicy państwa z Czechami pełni ważną rolę gospodarczą i transportową kraju o wymiarze międzynarodowym, w szczególności w kontekście jej powiązania z autostradami A-2, A-4 oraz A-6.

Budowa obwodnicy miała na celu zmniejszenie ilości pojazdów wjeżdżających do miasta przez przejęcie ruchu tranzytowego z drogi krajowej nr 3 dla relacji północ – południe i skierowanie go trasą obejścia.

Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz czasu przejazdu ruchu tranzytowego, poprawienie jego czytelności oraz zmniejszenie wpływu ruchu dla mieszkańców miasta.

Nowy węzeł Międzyrzecz wybudowany w miejscu przecięcia drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 137, ułatwi przejazd w kierunku miasta Sulęcin, bez konieczności przejazdu przez zwartą zabudowę Międzyrzecza. Spowoduje to zmniejszenie natężenia ruchu na ulicach miasta Międzyrzecz o ok. 25%, w stosunku do obecnego układu drogowego. Powiększeniu ulegnie natomiast natężenie ruchu na obwodnicy. Nowy węzeł Międzyrzecz ułatwi również dostęp do nowych terenów inwestycyjnych oraz mieszkalnych, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta zostaną ulokowane w rejonie ww. węzła.