Projekt Kolejowy

Modernizacja Stacji Gdynia Główna Osobowa

Nadzór nad modernizacją stacji Gdynia Główna Osobowa, etap I w ramach projektu nr 205/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap II”.

Zobacz galerię
Goleniów

Modernizacja Stacji Gdynia Główna Osobowa

Beneficjent
PKP PLK
Wartość projektu
38 092 795,89 EUR
Czas realizacji
2007 - 2010

Projekt obejmował swoim zakresem następujące prace:

  • modernizację torów w ilości ok. 5,80 km wraz z modernizacją podtorza i odwodnieniem;
  • zabudowę 51 rozjazdów wraz z modernizacją podtorza i odwodnieniem; przebudowę 10,8 km sieci trakcyjnej;
  • zabudowę docelowych, komputerowych urządzeń kontrolnych srk PKP PLK; przebudowę pozostałych elementów infrastruktury kolejowej w zakresie usuwania przeszkód i kolizji z przebudowanym układem torowym.
  • W ramach projektu zrealizowano takie zadania jak koordynacja i nadzór nad budową, kontrolowanie realizacji budżetu wraz z ewidencją kosztów, wprowadzenie systemu kontroli jakości oraz zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.