Projekt drogowy

Węzeł Sośnica

Zarządzanie Kontraktem na dostosowanie autostrady A4, odcinek Wrocław (Bielany Wrocławskie – km 153+227) – Sośnica (węzeł „Sośnica – km 315+655) do standardów autostrady płatnej.

Zobacz galerię
Goleniów

Węzeł Sośnica

Inwestor
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Czas realizacji
2009-2013

W zakres robót wchodzi zaprojektowanie, realizacja wszelkich robót, ukończenie oraz dostarczenie wszelkich urządzeń, oddanie w użytkowanie i zapewnienie sprawnego działania:

  • Systemu Poboru Opłat razem z Placami i Stacjami Poboru Opłat [PPO i SPO];
  • Systemu Łączności Alarmowej;
  • Obwodów Utrzymania Autostrady [OUA] w węzłach „Przylesie”, „Gogolin”, „Kończyce” (rozbudowa);
  • Systemu Gromadzenia Danych Statystycznych o Ruchu;
  • Świadczenie usług wsparcia i utrzymania po zakończeniu robót.