Projekt drogowy

Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków-węzeł „Tuszyn”

Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków-węzeł „Tuszyn” od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65 w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.

Zobacz galerię
Goleniów

Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków-węzeł „Tuszyn”

Inwestor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Czas realizacji
2011-2014

Autostrada A1 jest częścią Transeuropejskiej Autostrady Północ - Południe. W ramach inwestycji zrealizowano między innymi:

  • budowę nowego, dwupasmowego odcinka autostrady o długości 37,28 km
  • budowę 4 nowych węzłów typu „trąbka”
  • budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP)
  • budowę stacji poboru opłat (SPO) na węzłach
  • przebudowę dróg lokalnych w miejscach skrzyżowania z autostradą
  • realizacja urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia do wstępnego oczyszczania wody, zieleń osłonowa, przejścia dla zwierząt
  • budowa systemów łączności autostradowej