Zespół ekspertów

Poznaj nasz zespół

Grupa TPF zatrudnia ponad 350 osób, z czego 70% to wysoko wykwalifikowani inżynierowie i architekci.

0 lat na rynku
Ponad 0 pracowników
Ponad 0 projektów

Grupa TPF zatrudnia ponad 350 osób, z czego 70% to wysoko wykwalifikowani inżynierowie i architekci.

Grzegorz Placek
Grzegorz Placek Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
Rafał Wójcik
Rafał Wójcik Dyrektor Finansowy
Artur Furtak
Artur Furtak Dyrektor ds. Rozwoju, Pełnomocnik Zarządu
Tomasz Romanowski
Tomasz Romanowski Wicedyrektor Działu Infrastruktury
Adam Ziemiński
Adam Ziemiński Kierownik Pracowni Projektowej
Dariusz Leszczyński
Dariusz Leszczyński Dyrektor Działu Architektury
Beata Sosnowska
Beata Sosnowska Office Manager