27.06.2022

Budowa Tunelu w Sulejówku

W dniu 27.06.2022 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała z  PKP PLK S.A, Województwem Mazowieckim - Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich i Miastem Sulejówek umowę, której przedmiotem jest "Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego” w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap II – część wiaduktowa”".

Współpracujemy z:

PL