Co robimy?

Architektura

Firma TPF świadczy kompleksowe usługi architektoniczne w zakresie: doradztwa inwestycyjnego, ekspertyz technicznych, opinii, opracowań o charakterze formalno-prawnym, pełnej obsługi procesu inwestycyjnego oraz opracowań projektowych na każdym etapie realizacji projektu. Do wymienionych na końcu zaliczają się: studia wykonalności, analizy chłonności inwestycyjnej, projekty koncepcyjne, projekty budowlane i wykonawcze. Firma oferuje również prowadzenie nadzorów inwestorskich oraz koordynację prac budowlanych.

TPF aktywnie angażuje się w projekty architektoniczne o wysoce ekologicznej charakterystyce weryfikowanej w zakresie certyfikacji: BREEAM, LEED czy WELL. Firma rozwija swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystując: najwyższe standardy, technologie oraz najlepsze praktyki branży budowlanej. Wszystko po to, by spełnić oczekiwania klientów.

W tym celu TPF wdrożyła system BIM (Building Information Modelling) i aktywnie wykorzystuje go w realizacji swoich projektów.

Nasze doświadczenie obejmuje:

 • obiekty biurowe,
 • obiekty mieszkaniowe,
 • centra handlowe,
 • obiekty przemysłowe i magazynowe,
 • inwestycje publiczne: banki, dworce, obiekty medyczne i sportowe.
Drogi

Firma TPF świadczy profesjonalne usługi: inżynieryjne, projektowe, doradcze i zarządzania projektami w obszarach: budownictwa drogowego, mostowego oraz kolejowego. Zakres prac obejmuje: studia wykonalności, projekty koncepcyjne, ekspertyzy budowlane, przygotowanie materiałów przetargowych czy dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Dochodzi do tego prowadzenie nadzorów inwestorskich i zarządzanie kontraktami.

Firma rozwija swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystując: najwyższe standardy, technologie oraz najlepsze praktyki branży budowlanej. Wszystko po to, by poprawiać jakość życia społeczeństwa dzięki optymalnym rozwiązaniom infrastrukturalnym. W tym celu TPF wdraża wiele innowacyjnych programów, wliczając system BIM (Building Information Modelling). Aktywnie wykorzystuje je w realizacji konkretnych projektów.

Nasze doświadczenie obejmuje:

 • studia wykonalności dla dróg krajowych,
 • koncepcje programowe dla dróg ekspresowych,
 • projekty budowlane dla dróg wojewódzkich,
 • projekty wykonawcze dla dróg wojewódzkich,
 • opracowanie dokumentów formalno-prawnych dla pozyskania decyzji środowiskowych,
 • nadzór inwestycyjny i zarządzanie kontraktami dla budowy: autostrad, dróg ekspresowych, dróg wojewódzkich w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC w systemach „buduj” oraz „projektuj i buduj”,
 • nadzór inwestycyjny i zarządzanie kontraktami dla budowy oraz przebudowy dróg miejskich.
Koleje

Firma TPF świadczy profesjonalne usługi: inżynieryjne, projektowe, doradcze i zarządzania projektami w obszarze budownictwa kolejowego. Zakres tych prac obejmuje: studia wykonalności, projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze, ekspertyzy techniczne, przygotowanie materiałów przetargowych oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Dochodzą do tego prowadzenie nadzorów inwestorskich i zarządzanie kontraktami.

Firma rozwija swoje doświadczenie i wiedzę, wykorzystując: najwyższe standardy, technologie oraz najlepsze praktyki branży budowlanej. Wszystko po to, by poprawiać jakość życia społeczeństwa dzięki optymalnym rozwiązaniom infrastrukturalnym. W tym celu TPF wdraża wiele innowacyjnych programów, wliczając system BIM (Building Information Modelling). Aktywnie wykorzystuje je w realizacji konkretnych projektów.

Nasze doświadczenie obejmuje:

 • studia wykonalności dla linii i stacji kolejowych,
 • projekty budowlane dla linii i stacji kolejowych,
 • projekty wykonawcze dla linii i stacji kolejowych,
 • opracowanie dokumentów formalno-prawnych dla pozyskania decyzji środowiskowych,
 • projekty budowlane i wykonawcze bocznic kolejowych dla armii USA,
 • nadzór inwestycyjny i zarządzanie kontraktami dla budowy bądź przebudowy linii kolejowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC w systemach „buduj” oraz „projektuj i buduj”.
Woda

Firma TPF oferuje profesjonalne usługi: inżynieryjne, doradcze i zarządzania projektami z zakresu: budownictwa hydrotechnicznego, infrastruktury technicznej dla racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, melioracji wodnych i gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodno-ściekowej zarówno dla obiektów oraz urządzeń nowych, jak też modernizacji i remontów już istniejących. Dopełnieniem oferty są prowadzenie nadzorów inwestorskich, a także zarządzanie kontraktami.

Nasze doświadczenie obejmuje:

 • nadzór inwestycyjny i zarządzanie kontraktami dla budowy oczyszczalni ścieków w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC w systemie „projektuj i buduj”,
 • nadzór inwestycyjny i zarządzanie kontraktami dla modernizacji jazów i śluz w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC w systemie „buduj”.
Energia

Firma TPF oferuje kompleksowe usługi: inżynieryjne, projektowe, doradcze i zarządzania projektami z zakresu energetyki odnawialnej, w szczególności farm wiatrowych oraz elektrowni wodnych. Zasięg tych prac obejmuje: doradztwo inwestycyjne, ekspertyzy techniczne, opinie, opracowania o charakterze formalno-prawnym, pełną obsługę procesu inwestycyjnego oraz opracowania na każdym etapie realizacji projektu. Wśród ostatnich są głównie: studia wykonalności, projekty koncepcyjne, projekty budowlane, wykonawcze, nadzory, prowadzenie nadzorów inwestorskich i zarządzanie kontraktami.

Nasze doświadczenie obejmuje:

 • usługi: projektowania, nadzoru, serwisowania oraz eksploatacji farm wiatrowych w ramach grupy TPF.

Zrównoważony rozwój

Building the world,
greener.

Grupa TPF traktuje ideę zrównoważonego rozwoju jako absolutną podstawę dobrych praktyk biznesowych. Angażujemy się w szerzenie tego zagadnienia w sposób interdyscyplinarny. Znamy i wdrażamy nowoczesne standardy: projektowania, budowy oraz nadzoru. Jesteśmy dumni, że budynki projektowane przez nas otrzymują prestiżowe, międzynarodowe certyfikaty ekologiczne. Technologia BIM umożliwia nam wielokryterialną analizę efektywności obiektu oraz jego optymalizację. Ponadto angażujemy się w długoterminowe projekty naukowe i działania edukacyjne związane z prezentowaną tematyką. Dzięki obecności firmy TPF na rynku globalnym, możemy korzystać z „zielonego” doświadczenia naszych partnerów na całym świecie.

Dlaczego my?

Doświadczenie

Doświadczenie

Firma TPF działa na polskim rynku od ponad 25 lat. W tym czasie zrealizowała ponad 300 projektów zarówno dla inwestycji publicznych jak i prywatnych. Wiele z tych konceptów to zadania: duże, złożone oraz wymagające niestandardowych działań. Są one istotne w skali kraju, zaś angażowany przez firmę personel może zdobywać odpowiednie doświadczenie czy umiejętności. Pozwala to obecnie na realizację projektów na najwyższym poziomie.

Bogate zasoby

Bogate zasoby

Zatrudniamy ponad 300 specjalistów z różnych branż, angażowanych zarówno na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych. Wszyscy pracownicy oraz współpracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie i umiejętności, pozwalające na osiąganie wysokiej jakości efektów ich pracy.

Szeroki wachlarz usług

Szeroki wachlarz usług

Dzięki zasobom firmy TPF w Polsce, a także wsparciu pozostałych spółek grupy mamy niemal nieograniczone możliwości świadczenia usług inżynierskich. Prowadzona działalność w obszarach: architektury, transportu drogowego, kolejowego, gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, środowiska naturalnego i energetyki, pozwala na kompleksową realizację każdego projektu. Od powstania pomysłu aż do jego ostatecznej realizacji.

Współpracujemy z:

PL