Building the world, better.
Building
the
world,
better.

O nas

Firma TPF Sp. z o.o. powstała w 1994 r. w Warszawie i jest częścią międzynarodowego koncernu TPF S.A. z siedzibą w Brukseli. Kompleksowa, dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów oferta obejmuje wszystkie fazy realizacji projektów budowlanych, dedykowane zarówno inwestycjom publicznym, jak i prywatnym.

Fundamentem działalności firmy TPF jest świadczenie usług inżynierskich w obszarach: architektury, transportu drogowego i kolejowego, gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, środowiska naturalnego oraz energetyki.

O nas

Aktualności

Historia firmy

1994
Siedziba firmy E&L Projects Sp. z o.o.

Powstanie Spółki E&L Architects Sp. z o.o.

W 1994 r. z inicjatywy dwóch belgijskich architektów, Etienne Declercq i Luca Van Valckenborgha, została zarejestrowana w Polsce firma E&L Projects Sp. z o.o. Cztery lata później podzieliła się na dwie spółki E&L Architects Sp. z o.o. oraz E&L Real Estates Sp. z o.o. Głównym obszarem działalności marki E&L Projects, a następnie E&L Architects było projektowanie architektoniczne.

Jednym z pierwszych projektów zrealizowanych przez E&L Architects był koncept trzech biurowców „Jerozolimskie Business Park” w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Po zakończeniu budowy zlokalizowano tam pierwszą stałą siedzibę firmy. W 1996 r. budowa biurowców „Jerozolimskie Business Park” została wyróżniona nagrodą „Budowa roku 1996”.

2001
Siedziba firmy TPF N.V. w Brukseli.

Przejęcie Spółki E&L Architects Sp. z o.o. przez firmę TPF N.V z Belgii należącą do grupy TPF z siedzibą w Brukseli.

W styczniu 2001 r. firma E&L Architects Sp. z o.o. została przejęta przez TPF N.V stając się jednocześnie członkiem międzynarodowej grupy TPF. Została ona utworzona w 1991 roku. Początkowo główna działalność koncentrowała się na energii i finansowaniu przez osoby trzecie (Third Party Financing). Była to wówczas bardzo innowacyjna koncepcja, z której wywodziła się nazwa firmy.

TPF szybko zaktywizowała sią na rynku inżynieryjnym. Na przestrzeni lat grupa sukcesywnie rozwijała się w: Europie, Azji, Afryce i Stanach Zjednoczonych. Poprzez szereg przejęć stała się kluczowym graczem, uznanym na arenie międzynarodowej w swojej dziedzinie.

Więcej informacji o firmie TPF znajdziesz na stronie www.tpf.eu.

 

2006
Budowa węzła „Knurów”

Podpisanie pierwszej Umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

W dniu 19 sierpnia 2006 r. firma E&L Architects Sp. z o.o. w konsorcjum z firmą TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestao S.A. podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pierwszą umowę na zarządzanie i nadzór inwestycyjny obecnego TPF nad projektem drogowym. Była to umowa na zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

Została ona zrealizowana w okresie od sierpnia 2006 r. do grudnia 2012 r. Całkowita wartość kontraktu na roboty budowlane, wykonanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, wyniosła 213 493 865,61 euro brutto, zaś wartość usług zrealizowanych przez konsorcjum firm TPF Sp. z o.o. oraz TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestao S.A. wyniosła ponad 3,3 mln euro brutto.

2007
Stacja Gdynia Główna

Podpisanie pierwszej Umowy a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W dniu 13 listopada 2007 r. firma E&L Architects Sp. z o.o. w konsorcjum z firmą TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestao S.A. podpisała z PKP PLK S.A. pierwszą umowę na zarządzanie i nadzór inwestycyjny obecnego TPF nad projektem kolejowym. Była to umowa na „Nadzór nad modernizacją stacji Gdynia Głowna Osobowa, Etap I w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E65 odcinek Warszawa – Gdynia, Etap II”.

Została ona zrealizowana w okresie od listopada 2007 r. do lipca 2011 r. Całkowita wartość kontraktu na roboty budowlane, wykonanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, wynosiła 46 473 210,99 euro brutto, zaś wartość usług zrealizowanych przez konsorcjum firm TPF Sp. z o.o. oraz TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestao S.A. wyniosła niespełna 1,2 mln euro brutto.

2011
Siedziba firmy TPF w Warszawie przy ul. Szyszkowej

Zmiana nazwy Spółki E&L Architects Sp. z o.o. na TPF Sp. z o.o.

W sierpniu 2011 r., decyzją wspólników spółki, firma E&L Architects Sp. z o.o. zmieniła nazwę na TPF Sp. z o.o. celem szerszej integracji z grupą.

Początkowo firma TPF koncentrowała swoją działalność na energii i finansowaniu przez osoby trzecie (Third Party Financing). Była to wówczas bardzo innowacyjna koncepcja, z której wywodziła się jej nazwa.

Obecnie grupa TPF jest jedną z najważniejszych firm multidyscyplinarnych działających w następujących sektorach:

  • budownictwo,
  • infrastruktura transportowa,
  • woda i energia.

Więcej informacji o grupie TPF znajdziesz na stronie www.tpf.eu.

2016
Siedziba firmy TPF w Warszawie przy ul. Annopol

Połączenie firmy TPF Sp. z o.o. z firmą Getinsa Polska Sp. z o.o.

W związku z włączeniem GETINSA-PAYMA z Hiszpanii do Grupy TPF w czerwcu 2016 r. doszło do połączenia firmy TPF Sp. z o.o. z firmą Getinsa Polska Sp. z o.o. Fuzja znacząco zwiększyła zakres działalności firmy TPF, jej potencjał techniczny i kadrowy oraz możliwości pozyskiwania nowych projektów.

W związku z szybkim rozwojem firmy TPF Sp. z o.o., w celu integracji personelu połączonych spółek niezbędnym stało się też zwiększenie powierzchni biurowej. W październiku 2017 r. firma TPF Sp. z o.o. zmieniła swoją dotychczasową siedzibę zlokalizowaną przy ul Szyszkowej 34 na nowe biuro przy ul. Annopol 22 w Warszawie.

2021
Nowe wizytówki firmy

Nowy system identyfikacji wizualnej TPF Sp. z o.o.

W 2021 roku firma przeszła kompleksowy rebranding i odświeżyła wizerunek udostępniając swoje usługi szerszemu gronu klientów. Z początkiem roku, wspólnie z udziałowcem firmy z Belgii, rozpoczęliśmy prace nad umocnieniem marki w Polsce poprzez wprowadzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej marki.

 

W ostatnich latach firma aktywnie badała i stosowała możliwości BIM. Aktualnie pozwala to naszym pracownikom sprawnie opracowywać projekty realizowane kompleksowo w technologii Building Information Modeling. Zespół specjalistów tworzy autorskie biblioteki 3D i procesy inwestycyjne dedykowane indywidualnym potrzebom danych projektów.

Współpracujemy z:

PL