O nas

Firma TPF Sp. z o.o. powstała w 1994 r. w Warszawie i jest częścią międzynarodowego koncernu TPF S.A. z siedzibą w Brukseli. Kompleksowa, dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów oferta obejmuje wszystkie fazy realizacji projektów budowlanych, dedykowane zarówno inwestycjom publicznym, jak i prywatnym.

Fundamentem działalności firmy TPF jest świadczenie usług inżynierskich w obszarach: architektury, transportu drogowego i kolejowego, gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, środowiska naturalnego oraz energetyki. TPF oferuje profesjonalne usługi obejmujące: doradztwo inwestycyjne, ekspertyzy budowlane, opinie, opracowania o charakterze formalno-prawnym, pełną obsługę procesu inwestycyjnego oraz opracowania projektowe na każdym etapie realizacji projektu. W ostatniej z kategorii są to: studia wykonalności, projekty koncepcyjne, projekty budowlane i wykonawcze oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego czy zarządzanie kontraktem.

O nas #1
O nas #2

Misją TPF jest dynamiczny i twórczy udział w realizacji projektów budowlanych, opierający się na merytorycznej dyskusji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Dochodzą do tego zdolność empatii oraz umiejętnego prowadzenia tematów bez narzucania własnej woli. Zapewniamy naszym klientom usługi o najwyższym standardzie, stosujemy przemyślane i zrównoważone rozwiązania, które łączą w sobie: jakość, bezpieczeństwo oraz najnowocześniejsze technologie z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Firma TPF aktywnie angażuje się w projekty architektoniczne o wysoce ekologicznej charakterystyce weryfikowanej w zakresie certyfikacji: BREEAM, LEED czy WELL.

Rozwijamy swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystując najwyższe standardy, technologie oraz najlepsze praktyki branży budowlanej. Wszystko po to, by poprawiać jakość życia, a także spełniać marzenia naszych klientów. W tym celu wdrożyliśmy między innymi system BIM (Building Information Modelling) i aktywnie wykorzystujemy go w realizacji projektów.

TPF kieruje się założeniem, że największa wartość firmy pochodzi od pracowników. Jej rozwój oraz powodzenie każdego projektu zależy od kompetencji i zaangażowania wszystkich specjalistów. Obecnie TPF zatrudnia ponad 300 fachowców z różnych branż, przy udziale których firma realizuje ponad 30 projektów. Generują one roczne obroty na poziomie 50 mln PLN netto.

O nas #3

Nasz zespół

Grzegorz Placek
Grzegorz Placek
Dyrektor Generalny/Członek Zarządu

Dyrektor zarządzający spółką TPF od marca 2019 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe, a w tym doświadczenie w projektowaniu oraz zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi w branży drogowej, kolejowej i ochrony środowiska zdobyte w ramach firmy TPF.

Tomasz Domaradzki
Tomasz Domaradzki
Dyrektor Działu Infrastruktury

Dyrektor działu infrastruktury od czerwca 2019 roku. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Budownictwa, Kierunek budowa i utrzymanie mostów. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi w branży drogowej i kolejowej zdobyte w ramach firmy TPF Sp. z o.o. na stanowisku kierownika projektu.

Tomasz Romanowski
Tomasz Romanowski
Kierownik Działu Nadzorów

Kierownik Działu nadzorów od kwietnia 2019 r. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej. Posiada 18 letnie doświadczenie zawodowe a w tym 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi w branży drogowej i kolejowej zdobyte w ramach firmy TPF Sp. z o.o. na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika projektu, inżyniera rezydenta oraz inżyniera projektu.

Artur Furtak
Artur Furtak
Kierownik Działu Ofertowania

Kierownik Działu Ofertowania. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziału Budownictwa. Kieruje szerokorozumianym procesem pozyskiwania zamówień realizowanych w oparciu o prawo zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi z zakresie dróg, kolei oraz architektury. Związany z TPF od ponad 11 lat.

Dariusz Leszczyński
Dariusz Leszczyński
Dyrektor Działu Architektury

Dyrektor Działu Architektury od czerwca 2016 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Architektury. Zarządza działem na poziomie realizacji bieżących projektów, kontaktu z Klientami, ustalania kierunków rozwoju oraz pozyskiwania nowych projektów. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym.

Adam Ziemiński
Adam Ziemiński
Kierownik Działu Projektowania Drogowego

Kierownik Działu Projektowania Drogowego od listopada 2017 r. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Budownictwa. Posiada 12 letnie doświadczenie w realizacji projektów jak i robót budowlanych w branży drogowej. Zarządza projektami drogowymi realizowanymi przez Spółkę rozwijając równocześnie wzajemne relacje z Klientami jak i partnerami biznesowymi firmy.

Wojciech Kijek
Wojciech Kijek
Kierownik Działu Projektowania Kolejowego

Kierownik Działu Projektowania Kolejowego od sierpnia 2018 r. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej. Posiada doświadczenie w realizacji projektów jak i robót budowlanych w branży torowej. Zarządza projektami kolejowymi realizowanymi przez Spółkę rozwijając wzajemne relacje z Klientami jak i partnerami biznesowymi firmy.

Paweł Sereda
Paweł Sereda
Kontroler Finansowy

Kontroler Finansowy z ponad 10-letnim stażem oraz szerokim doświadczeniem w międzynarodowym biznesie. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W TPF Sp. z o.o. od grudnia 2019 r. odpowiedzialny za bieżącą analizę finansową wyników Spółki, kontroling, ścisłą współpracę z księgowością, biegłymi rewidentami oraz instytucjami finansowymi współpracującymi z Firmą.

Beata Sosnowska
Beata Sosnowska
Kierownik Działu Administracji

Kierownik Działu Administracji od 2006 roku. Zajmuje się szerokim spektrum działań administracyjnych, finansowych, jak i z dziedziny zarządzania zespołem, mających na celu sprawne funkcjonowanie biura oraz stworzenie warunków do przyjemnej i efektywnej pracy całego zespołu.

Nasze wartości

Uczciwość

Uczciwość

Podpisujemy się pod zasadami dobrego ładu korporacyjnego i stosujemy je w praktyce. Dążymy do stworzenia efektywnej oraz przejrzystej struktury zarządzania. Wierzymy w dotrzymywanie naszych obietnic, przestrzeganie wysokich standardów działania, a także ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Szacunek

Szacunek

Okazujemy szacunek dla siebie nawzajem oraz kultur i wartości w kontaktach z pracownikami czy innymi osobami, które angażuje nasza działalność. Nie idziemy na kompromisy w zakresie bezpieczeństwa lub higieny pracy. Działamy w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego.

Doskonałość

Doskonałość

Stale dążymy do nowatorskich oraz funkcjonalniejszych rozwiązań, które spełniają potrzeby naszych klientów. Jesteśmy zaangażowani w rozwój działalności poprzez kompetencje zatrudnionych pracowników, doskonałość w działaniu i innowacyjność jako ostateczny motor napędowy dla długoterminowej rentowności.

Praca zespołowa

Praca zespołowa

Wierzymy w pracę zespołową, niezbędną by realizować nasze cele. Zapewniamy warunki, które motywują pracowników firmy TPF do osiągania wysokich wyników, nie tylko poprzez odpowiednie wynagrodzenie, ale także możliwości rozwoju osobistego. Pracując na rzecz realizacji wspólnych celów chcemy, by nasi pracownicy byli dumni oraz czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy.

Otwartość

Otwartość

Komunikujemy się jawnie i precyzyjnie. Rzetelne, istotne informacje o naszej działalności przekazujemy w sposób terminowy oraz regularny, w granicach tajemnicy handlowej. Interakcję uważamy za ważną, więc zachęcamy do otwartej i skutecznej komunikacji.

Współpracujemy z:

PL