15.12.2021

Pozwolenie na budowę dla rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu

Z przyjemnością informujemy, że firma TPF Sp. z o.o. zrealizowała dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie umowy z dnia 02.08.2021 r. usługę pn.: „Wykonanie opracowania koncepcji oraz częściowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa" z podziałem: Etap 1 - Opracowanie koncepcji, kosztorysów szacunkowych oraz wizualizacji dla całości inwestycji, Etap 2 - Wykonanie Projektu Budowlanego dla budynku F oraz SOR-u (cz. budynku D) z podjazdem dla karetek i układem drogowym”.

Projekt został zrealizowany w niespełna cztery miesiące od dnia podpisania umowy (w tym czasie uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego) a w dniu w dniu 15.12.2021 r. firma TPF Sp. z o.o., w imieniu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, pozyskała prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę dla powyżej wymienionej inwestycji.

Więcej o Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu znajdziesz TUTAJ.

Współpracujemy z:

PL