20.05.2022

Rozstrzygnięcie Konkursu SARP na Koncepcję Sądu Apelacyjnego oraz siedziby Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Mamy przyjemność poinformować, że Konsorcjum firm Wojciech Młynarczyk Architekt / TPF Sp. z o.o. otrzymało II nagrodę w konkursie SARP na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie.”

Więcej informacji o projekcie znajdziesz Tutaj!

Skład zespołu autorskiego:

  • Wojciech Młynarczyk
  • Piotr Zieliński

Współpracujemy z:

PL