30.11.2022

Zachodnia Obwodnica Szczecina

Tagi:

W dniu 30.11.2022 r. Konsorcjum TPF / Databout podpisało umowę na opracowanie fragmentu Zachodniej Obwodnicy Szczecina (S6). Przedmiotem Umowy jest opracowanie Projektu Budowlanego dla Zachodniej Obwodnicy szczecina, Części 1: Odcinek 1 - Kołbaskowo - Dołuje od km 1+900 do km 15+484,04 i odcinek 2 - Dołuje - Police od km 15+484,04 do km 27+400,00, oraz węzeł “Będargowo”.

Więcjej informacji o projekcie znajdzisz Tutaj!

Współpracujemy z:

PL