Droga ekspresowa S19 Kraśnik – Janów Lubelski

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad usługę pn.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ. Cześć 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” – bez węzła) – Janów Lubelski (węzeł „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 18 km.

Projekt obejmuje budowę nowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach (z rezerwą pod trzeci pas ruchu) długości 18,37 km, budowę dwóch nowych węzłów(węzeł Szastarka typu „trąbka” oraz węzeł Modliborzyce typu „półkoniczyna”), budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, systemu zarządzania i monitoringu, przebudowę dróg lokalnych, budowę Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii I, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia do podczyszczania wód, zieleń ochronna), budowę przejść dla zwierząt.

 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Lokalizacja: Województwo lubelskie / Polska
Wartość usługi: 7,4 mln PLN brutto
Okres realizacji: 04.2018 – nadal
Partnerzy (Partner Konsorcjum): TPF Getinsa Euroestudios S.L.

Współpracujemy z:

PL