Dworzec PKP Władysławowo

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla PKP S.A. usługę pn.: „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż: budowlanej w tym architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych w oparciu o Dokumentacje stanowiącą przedmiot Umowy dla zadania pn. „Przebudowa dworca kolejowego Władysławowo””.

Dworzec po przebudowie stanie się miejscem przyjaznym dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, będzie bardziej ekologiczny i bezpieczny. Budynek zostanie ocieplony, a nowa stolarka o wysokich współczynnikach termoizolacyjności przyczyni się do ograniczenia strat energii cieplnej. Ponadto w obiekcie, co jest standardem przy inwestycjach prowadzonych przez PKP S.A., zaprojektowano nowoczesne, energooszczędne oświetlenie w technologii LED wraz z automatyką sterującą oraz pompy ciepła. Dworzec planuje się wyposażyć także w system BMS (Building Management System) zarządzający instalacjami i urządzeniami, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Dzięki montażowi nowoczesnych systemów – monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych – poprawi się bezpieczeństwo podróżnych i mienia.

Firma TPF Sp. z o.o. we współpracy z firmą TBiARCHITEKCI Sp. z o. o. opracowała projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz uzyskała pozwolenie na przebudowę dworca kolejowego we Władysławowie.

Inwestor: PKP S.A.
Lokalizacja: Władysławowo / Polska
Wartość usługi: 0,5 mln PLN brutto
Okres realizacji: 05.2019 – nadal
Partner (Podwykonawca):TBiARCHITEKCI Sp. z o. o.

Współpracujemy z:

PL