Fabryka Sprężonych Prefabrykatów Betonowych Ergon

Nowa hala produkcyjna firmy Ergon, lidera rynku sprężonych prefabrykatów betonowych w Europie, powstała w 2000 roku w Mszczonowie, 40 km od Warszawy.

Firma TPF Sp. z o.o. opracowała dokumentację projektową, uzyskała niezbędne decyzje administracyjne dla realizacji inwestycji oraz zarządzała inwestycją, świadczyła usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego dla tego projektu.

Inwestor: Ergon Real Estates Poland
Lokalizacja: Mszczonów k/Warszawy / Polska
Powierzchnia całkowita: 9 200 m2
Powierzchnia użytkowa: 8 700 m2
Okres realizacji: 04.1999-12.2000

Współpracujemy z:

PL