Droga wojewódzka nr 507 Braniewo - Pieniężno

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie usługę pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera  przy realizacji Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno  w podziale na dwa Zadania: Zadanie 1: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska'' oraz Zadanie 2: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno''

Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek od km 0+000,00 do km 14+960,00 o łącznej długości ok. 14,575km, który stanowi I etap rozbudowy DW 507 Braniewo-Pieniężno oraz odcinek dł. 13,880 km od km 14+960 do km 28+840,80, który stanowi II etap rozbudowy DW 507 Braniewo-Pieniężno. Początek drogi 0+000 stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 54, która prowadzi do przejścia granicznego z Rosją Gronowo - Mamonowo. W km 7+770 droga krzyżuje się z drogą ekspresową S22 z Elbląga w kierunku Kaliningradu. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 507 od km 6+898 do km 7+283 (obszar węzła drogowego) wyłączony został z zakresu przebudowy, gdyż droga na w/w odcinku została już przebudowana. Na większości odcinka zaprojektowany układ drogowy pokrywa się z obecnym przebiegiem jezdni drogi wojewódzkiej 507. Od km 26+600 zaplanowany został nowy przebieg drogi wojewódzkiej – obejście Pieniężna, który kończyć się będzie włączeniem do obecnej drogi wojewódzkiej nr 510 w rejonie skrzyżowania z ulicą Królewiecką. Droga DW 507 stanowi ważne połączenie komunikacyjne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Inwestor: Województwo Warmińsko - Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Lokalizacja: Województwo warmińsko – mazurskie / Polska
Wartość usługi: 2,5 mln PLN brutto
Okres realizacji: 12.2018 – nadal

Więcej informacji znajduje się na stronie www dedykowanej tej inwestycji:


Współpracujemy z:

PL