Stacja Braniewo Granica

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla Polskich Linii Kolejowych S.A. usługę pn.: Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Braniewo - Mamonowo dla budowy nowej stacji na szlaku Braniewo- Granica Państwa.

Przedmiotem prac projektowych jest budowa nowej technicznej stacji kolejowej zlokalizowanej w ramach linii kolejowych nr 204 oraz 217 na odcinku Braniewo - Granica Państwa.

Zakres usługi obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Lokalizacja: Województwo Warmińsko-Mazurskie / Polska
Wartość usługi: 3,3 mln PLN brutto
Okres realizacji: 07.2022 – nadal

Współpracujemy z:

PL