11.10.2023

Przebudowa linii kolejowej E65 Będzin - Katowice Szopienice Południe

W dniu 11.10.2023 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała z PKP PLK S.A umowę, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru nad „Realizacją robót budowlanych oraz wykonaniem projektu wykonawczego i realizacją robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Południowe” w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”.

Współpracujemy z:

PL