17.05.2024

Spotkania informacyjne - Linia kolejowa nr 24 Piotrków Trybunalski - Bogumiłów

W dniach 13–15 maja 2024 roku przedstawiciele zespołu projektowego przeprowadzili serię spotkań informacyjnych dla społeczności lokalnych, zorganizowanych w ramach prac nad dokumentacją projektową modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 24 na trasie Piotrków Trybunalski – Bełchatów, z planowanym wydłużeniem do Bogumiłowa wykonywaną na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podczas tych spotkań mieszkańcy gmin i miast objętych planowaną inwestycją mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z projektantami, którzy udzielali informacji na temat planowanego przebiegu linii kolejowej oraz innych szczegółów projektu. Spotkania te stanowiły okazję do konstruktywnych rozmów zarówno z mieszkańcami, jak i przedstawicielami władz lokalnych. W TPF Sp. z o. o. jesteśmy otwarci na zgłaszane potrzeby i wierzymy, że świadczenie usług na najwyższym poziomie powinno odbywać się w sposób transparentny i uczciwy, co stanowi jedno z fundamentalnych założeń naszego Kodeksu Etyki.

Fotografie - Urząd Miasta Bełchatów oraz Gminy Kleszczów

Współpracujemy z:

PL