25.06.2024

Przebudowa linii kolejowej E65 Będzin – Katowice Szopienice Południe – Katowice – Katowice Piotrowice

W dniu 25.06.2024 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała z PKP PLK S.A umowę, której przedmiotem jest "Pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych oraz wykonaniem projektu wykonawczego i realizacją robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”.

Zakres projektu

W ramach modernizacji linii E65 na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice przewidziano:

  • Budowę dwóch nowych torów: Od Katowic Szopienic Południowych przez Katowice do Katowic Piotrowic, co pozwoli na oddzielenie ruchu regionalnego od dalekobieżnego.
  • Zwiększenie przepustowości linii: Umożliwienie większej liczby pociągów na linii.
  • Nowe przystanki i modernizacja istniejących: Budowa nowych przystanków, takich jak Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia, Katowice Kokociniec, oraz modernizacja istniejących stacji takich jak Katowice Zawodzie, Katowice Ligota, Katowice i przystanków Katowice Szopienice Południowe i Katowice Brynów, aby dostosować je do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.
  • Budowa nowych i rekonstrukcja torów i sieci trakcyjnej: Budowa 22 km nowych torów, rekonstrukcja 96 km torów, 267 rozjazdów i 133 km sieci trakcyjnej, co pozwoli na zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h i towarowych do 120 km/h.
  • Modernizacja infrastruktury: Modernizacja 140 obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowo-drogowych oraz budowa i przebudowa 21 peronów.

Koszt modernizacji tego odcinka to ok 3,4 mld  PLN netto. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie PKP PLK S.A.

 

Współpracujemy z:

PL