22.03.2021

Podpisanie Umowy z PGW Wody Polskie na zarządzanie i nadzór nad modernizacją śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów.

Tagi:

W dniu 22.03.2021 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała Umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”.

W ramach modernizacji śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów przewidziano dwa zadania:

  • Zadanie nr 1 - Przebudowa śluzy wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz budowa kładki od jazu do lewego brzegu i budowa placu składowego na zamknięcia remontowe,
  • Zadanie nr 1A - Regulacja prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym Januszkowice oraz przebudowa tamy rozdzielczej od wody dolnej, w celu poprawy warunków korzystania z wód i przeprowadzania wód powodziowych wraz z wykonaniem opaski brzegowej,

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Wartość Inwestycji: 152,8 mln PLN brutto
Okres realizacji: 31.12.2020 – 31.07.2023

Współpracujemy z:

PL