18.02.2021

Podpisanie Umowy z PKP PLK S.A. na zarządzanie i nadzór nad przebudową linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie.

W dniu 18.02.2021 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała Umowę z PKP PLK S.A., której przedmiotem jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad opracowaniem projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn.: ”Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”.

W ramach zadania odbudowywany jest 30-kilometrowy odcinek linii kolejowej pomiędzy Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczy około 48 km linii kolejowej. Budowane są nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów oraz dwuperonowa stacja Pyrzowice Lotnisko, a także przejścia podziemne w Pyrzowicach Lotnisku i Siewierzu. Modernizacji ulegają perony na stacjach Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba. Ponadto zabezpieczono teren pod dwa przystanki kolejowe na terenie gminy Miasteczko Śląskie i Poręba.

Inwestor przewidział, że inwestycja zostanie zrealizowana w okresie od października .2020 r. do lutego 2023 r. a jej wartość to ponad 812 mln PLN brutto.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość Inwestycji: 812 mln PLN brutto
Okres realizacji: 10.2020 – 02.2023

Współpracujemy z:

PL