05.04.2024

Przebudowa linii kolejowej E65 Zabrzeg - Zebrzydowice

W dniu 05.04.2024 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała z PKP PLK S.A umowę, której przedmiotem jest "Pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych oraz nad wykonaniem projektu wykonawczego i realizacją robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)”

Współpracujemy z:

PL