21.09.2023

Umowa na projekt przebudowy budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 21.09.2023 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała z Uniwersytetem Warszawskim umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93 na potrzeby dydaktyczno-naukowe, objętej programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

Współpracujemy z:

PL