Stacja PKP Olsztyn Główny

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i PKP S.A. usługę pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa dworca Olsztyn Główny wraz z modernizacją układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn”

W ramach realizowanej inwestycji przewiduje się kompleksową przebudowę stacji kolejowej wraz z rozbiórką i budową nowego budynku dworca kolejowego Olsztyn Główny.

Zakres usługi obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, uzyskanie pozwoleniu na budowę, opracowanie projektu wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych.

Inwestor: PKP S.A. / PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Lokalizacja: Województwo warmińsko-mazurskie / Polska
Wartość usługi: 10,8 mln PLN brutto
Okres realizacji: 08.2019 – nadal
Partnerzy (Podwykonawcy): Torprojekt Sp. z o.o. / DWAA Architekci

Współpracujemy z:

PL