Linia kolejowa nr 208 i nr 33 Grudziądz - Brodnica

Firma TPF Sp. z o.o. zrealizowała dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. usługę pn.: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektów: „Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – granica województwa” i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica”.

Przedmiotem analiz studialnych była linia kolejowa nr 208 na odcinku Chojnice – granica województwa – Tuchola – Grudziądz – Brodnica z uwzględnieniem budowy nowych przystanków o roboczych nazwach Tuchola Budowlanych, Grudziądz Centrum oraz linia kolejowa nr 33 na odcinku Brodnica-Kretki z uwzględnieniem budowy nowych przystanków o roboczych nazwach Brodnica Południowa i Brodnica Fabryka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres zamówienia obejmował wykonanie m.in. studium wykonalności w zakresie analiz społeczno-gospodarczych, marketingowych, ruchowych, technicznych, środowiskowych, finansowych oraz geologiczno-geotechnicznych.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Lokalizacja: Województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie / Polska
Wartość usługi: 2,8 mln PLN brutto
Okres realizacji: 05.2017 – 12.2019

Współpracujemy z:

PL