Droga ekspresowa S19 - obwodnica Janowa Lubelskiego

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad usługę pn.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”. Część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lub. Południe” z węzłami), długość ok. 7 km.

Projekt obejmuje budowę nowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach (z rezerwą pod trzeci pas ruchu) długości 6,43 km, budowę dwóch nowych węzłów typu „karo”, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, systemu zarządzania i monitoringu, przebudowę dróg lokalnych, budowę Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II oraz III, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia do podczyszczania wód, zieleń ochronna).

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Lokalizacja: Województwo lubelskie / Polska
Wartość kontraktu: 6,7 mln PLN brutto
Okres realizacji: 11.2017 – nadal
Partnerzy (Partner Konsorcjum): TPF Getinsa Euroestudios S.L.

Współpracujemy z:

PL