Linia kolejowa 447 Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki

Firma TPF Sp. z o.o. zrealizowała dla PKP PLK SA usługę pn.: Nadzór autorski nad modernizacją linii kolejowej 447 w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki”

Modernizacja Linii Kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki obejmowała przebudowę układów torowych, korektę układów geometrycznych w profilu i planie, odwodnienie powierzchniowe i wgłębne, przebudowę stacji i przystanków osobowych: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków, Brwinów, Milanówek w celu dostosowania do poruszania osób niepełnosprawnych, budowę nowej nastawni na p. o. Warszawa Włochy, rozbiórkę istniejącej nastawni, budowę nowego przystanku w Parzniewie, budowę i przebudowę odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków, przebudowę istniejących przejazdów drogowych, budowę dojść do peronów i przejść podziemnych, budowę dróg dojazdowych, remont i przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych, rozbiórkę i budowę przejść podziemnych wzdłuż linii kolejowej, budowę sieci i urządzeń zasilania sieci trakcyjnej, obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji.

 

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Lokalizacja: Województwo mazowieckie / Polska
Wartość usługi: 4,3 mln PLN brutto
Okres realizacji: 03.2017 – 12.2020

Współpracujemy z:

PL