Linia kolejowa E75 Ełk - Trakiszki

Firma TPF Sp. z o.o. zrealizowała dla Polskich Linii Kolejowych S.A. usługę pn.: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap II odcinek Ełk – Trakiszki (granica państwa)”

Przedmiotem analiz studialnych była linia kolejowa E 75 Warszawa – Białystok – Suwałki – Trakiszki - granica państwa.  Linia kolejowa E75, jest częścią korytarza transportowego Morze Północne – Morze Bałtyckie, stanowiącego część sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Jest elementem ciągu komunikacyjnego Rail Baltica w zakresie powiązań regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych. Stanowi priorytetowy projekt UE, który zakłada modernizację korytarza kolejowego łączącego Warszawę przez Kowno i Rygę z Tallinnem. Linia E 75 objęta jest Umowami AGC i AGTC. 

Zakres zamówienia obejmował połączenia kolejowe na odcinku: Ełk - Olecko – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), dla których zostało wykonane m.in. studium wykonalności w zakresie analiz społeczno-gospodarczych, marketingowych, ruchowych, technicznych, środowiskowych, finansowych oraz geologiczno-geotechnicznych.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Lokalizacja: Województwo podlaskie, warmińsko - mazurskie / Polska
Wartość usługi: 5,0 mln PLN brutto
Okres realizacji: 12.2017 – 12.2020

Współpracujemy z:

PL