Modernizacja jazów odrzańskich Krępa, Groszowice, Dobrzeń

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie usługę pn.: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwicach, woj. opolskie – etap II”.

W ramach Projektu przewidziano modernizację obiektów:

  • Jaz Krępa w km 114+500 rzeki Odry,
  • Jaz Groszowice w km 144+750 rzeki Odry, w mieście Opole,
  • Jaz Dobrzeń w km 164,200 rzeki Odry

W ramach projektu realizowane są trzy oddzielne przedsięwzięcia, w skład których wchodzą następujące prace:

  • wymiana zamknięć sektorowych jazów na zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym i niezbędną przebudową konstrukcji betonowych filarów, przyczółków i przęseł
  • budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych
  • budowa nadbudówki maszynowni i kładki do osiedli przy stopniowych
  • przebudowa kładki nad jazem, sterowni jazowych, tam rozdzielczych, ubezpieczenia poszurów jazowych i brzegów w rejonie jazów
  • przebudowa drogi i placów dojazdowych oraz infrastruktury energetycznej
  • wyposażenie w systemy automatycznego i zdalnego sterowania klapami oraz w systemy monitorujące pracę urządzeń i bezpieczeństwo budowli
Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Lokalizacja: Województwo opolskie / Polska
Wartość usługi: 5,6 mln PLN brutto
Okres realizacji: 11.2020 – nadal

Współpracujemy z:

PL