Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, usługę pn.: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”

Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”, składa się z zadań:

Zadanie 1 - przebudowa istniejącej śluzy pociągowej oraz przebudowa istniejącej śluzy małej poprzez jej częściową rozbiórkę i budowę w jej miejscu śluzy o parametrach 190m długości użytkowej i 12m szerokości użytkowej, wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi.

Zadanie 1 B - budowę kładki technologicznej na odcinku od lewego przyczółka jazu do lewego brzegu kanału Odry nad komorami śluzowymi.

Zadania 1A - regulację prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym Januszkowice, wraz z wykonaniem opaski brzegowej i przebudową tamy rozdzielczej od wody dolnej.

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Lokalizacja: Województwo opolskie / Polska
Wartość usługi: 3,1 mln PLN brutto
Okres realizacji: 03.2021 – nadal

Współpracujemy z:

PL