Stacja PKP Warszawa Gdańska

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla PKP PLK SA usługę pn.: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów” realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”.

Stacja Warszawa Gdańska jest stacją przeznaczoną głównie do obsługi ruchu pasażerskiego i stanowi stację pośrednią dla dwutorowej linii magistralnej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga oraz stację końcową dla dwutorowej linii pierwszorzędnej nr 509 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska.

Celem głównym projektu jest przebudowa infrastruktury pasażerskiej stacji Warszawa Gdańska, dzięki której zapewniona zostanie odpowiednia dostosowana do prognozowanych potrzeb obsługa pasażerów podczas modernizacji linii średnicowej w Warszawie w czasie, gdy stacja Warszawa Gdańska przejmie ruch pociągów dalekobieżnych i dużej części podróżnych ze stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna oraz Warszawa Wschodnia, oraz stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego węzła przesiadkowego.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Lokalizacja: Warszawa / Polska
Wartość usługi: 4,5 mln PLN netto
Okres realizacji: 02.2020 – nadal

Współpracujemy z:

PL