Bocznica kolejowa przy bazie lotniczej w Powidzu

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje, na zlecenie firmy Eiffage Infraestructuras S.A.U. z Hiszpani, usługę pn.: Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa linii kolejowej z bocznicą kolejową 33 BLT Powidz, Polska”.

W ramach realizowanej inwestycji zaprojektowano:

  • rozbudowę linii kolejowej wraz z budową torów bocznicowych,
  • budowę rampy ładunkowej,
  • budowę placu ładunkowego,
  • budowę systemu zasilania/oświetlenia,
  • budowę systemu odwodnienia,
  • budowę urządzeń ochronnych Ppoż.
  • budowę sieci teletechnicznej,
  • budowę zjazdów oraz dróg dojazdowych,
  • budowę przejazdów kolejowych,
  • przebudowę drogi wojskowej,
Inwestor: U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS
Lokalizacja: Województwo wielkopolskie / Polska
Wartość kontraktu: 1 mln PLN brutto
Okres realizacji: 12.2019 r. – nadal
Partner: Eiffage Infraestructuras S.A.U. / Wykonawca Robót

Współpracujemy z:

PL