28.08.2020

Podpisanie Umowy z GDDKiA na zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Świnoujście - Dargobądz

Tagi:

W dniu 28.08.2020 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała Umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad., której przedmiotem jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn  - Świnoujście, Odcinek. 1 Świnoujście - Dargobądz (bez węzła).

Droga ekspresowa S3 przebiega wzdłuż zachodniej granicy Polski i połączy Świnoujście (terminal promów morskich) z granicą z Republiką Czeską w Lubawce. Odcinek Świnoujście - Dargobądz jest początkowym odcinkiem tej trasy. Rozpoczyna się na terenie Miasta Świnoujście od terminalu promów morskich i wylotu z planowanego tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin. Odcinek kończy się przed węzłem Dargobądz znajdującym się na zachód od tej miejscowości.

Droga ekspresowa S3 planowana jest w przekroju dwujezdniowym, po 2 pasy ruchu na każdej jezdni. Dostępność do drogi będzie jedynie w węzłach drogowych, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na druga (bez połączenia z droga ekspresowa).

Zakres inwestycji obejmuje budowa odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 17 km, budowę węzłów drogowych (Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje), obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Wartość Inwestycji: 288,8 mln PLN brutto.
Okres realizacji: 08.2020 – 05.2024

Współpracujemy z:

PL