20.10.2023

Przebudowa linii kolejowej E65 Tychy - podg. Most Wisła

W dniu 20.10.2023 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała z PKP PLK S.A umowę, której przedmiotem jest "Pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych oraz nad wykonaniem projektu wykonawczego i realizacją robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Tychy – podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odcinku Tychy – Most Wisła”

Współpracujemy z:

PL