31.05.2021

Podpisanie Umowy z PGW Wody Polskie na zarządzanie i nadzór nad modernizacją śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów.

Tagi:

W dniu 31.05.2021 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała Umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”.

W ramach modernizacji śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz  z przebudową awanportów przewidziano:

  • budowę nowej komory o parametrach użytkowych 190m długości i 12m szerokości wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym;
  • przebudowę istniejącej komory pociągowej wraz z wyposażeniem  technicznym, mechanicznym i hydraulicznym.
  • modernizację infrastruktury i obiektów towarzyszących niezbędnych do przebudowy obiektów śluzowych, takich jak drogi, mosty nad głowami dolnymi śluz, przebudowa i budowa awanportów, postojowisk oraz przebudowę syfonu i cieku „Sonia”, nasadzenia zastępcze, wykonanie placu składowego, i nasypu ziemnego przy lewym peronie nowej śluzy.
  • budowa nowej sterowni śluzowej.

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Wartość Inwestycji: 157,3 mln PLN brutto
Okres realizacji: 07.06.2021 – 31.08.2023

Współpracujemy z:

PL