20.07.2021

Oddanie do ruchu drogi ekspresowej S61 na odcinku Stawiski - Szczuczyn.

Tagi:

W dniu 20 lipca 2021 r. GDDKiA udostępniła kierowcom kolejny odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S61, od węzła „Stawiski” (bez węzła) do początku obwodnicy Szczuczyn, której budowa nadzorowana była przez firmę TPF Sp. z o.o.

Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 31 października 2017 r. z firmą Budimex. Po okresie prac projektowych i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w dniu 3 września 2019 r. Wykonawca przystąpił do prac w terenie.

Po dwóch latach prac budowlanych, w dniu 20 sierpnia 2021 r., kolejny odcinek S61 został udostępniony kierowcom. Od dnia 9 sierpnia 2021 r. na odcinku tym obowiązuje stała organizacja ruchu, dzięki czemu kierowcy mogą tam bez przeszkód korzystać z wszystkich parametrów drogi ekspresowej.

Odcinek ten ma jezdnie o nawierzchni z betonu cementowego. Każda po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m plus 2,5-metrowy pas awaryjny. Są przystosowane do najcięższego ruchu (kategoria KR7), a dopuszczalny nacisk to 11,5 tony na oś. Na odcinku drogi S61 Stawiski - Szczuczyn wybudowano dwa miejsca obsługi podróżnych MOP Zabiele Zachód i MOP Zabiele Wschód.

Więcej o projekcie znajdziesz TUTAJ.

Współpracujemy z:

PL