26.02.2021

Podpisanie Umowy z PGW Wody Polskie na zarządzanie i nadzór nad modernizacją trzech jazów odrzańskich Krepa, Groszowice i Dobrzeń.

Tagi:

W dniu 26.02.2021 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała Umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na: Nadzór Inwestorski Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwicach, woj. opolskie – etap II”.

W ramach Projektu przewidziano modernizację obiektów:

  • Jaz Krępa w km 114+500 rzeki Odry,
  • Jaz Groszowice w km 144+750 rzeki Odry, w mieście Opole,
  • Jaz Dobrzeń w km 164,200 rzeki Odry

W ramach projektu realizowane są trzy oddzielne przedsięwzięcia, w skład których wchodzą następujące prace:

  • wymiana zamknięć sektorowych jazów na zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym i niezbędną przebudową konstrukcji betonowych filarów, przyczółków i przęseł
  • budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych
  • budowa nadbudówki maszynowni i kładki do osiedli przy stopniowych
  • przebudowa kładki nad jazem, sterowni jazowych, tam rozdzielczych, ubezpieczenia poszurów jazowych i brzegów w rejonie jazów
  • przebudowa drogi i placów dojazdowych oraz infrastruktury energetycznej
  • wyposażenie w systemy automatycznego i zdalnego sterowania klapami oraz w systemy monitorujące pracę urządzeń i bezpieczeństwo budowli

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW Gliwice
Wartość Inwestycji: 152.500,00 PLN netto
Okres realizacji: 11.2020 - 10.2023

Współpracujemy z:

PL