11.06.2021

Podpisanie Umowy z Pomorską Koleją Metropolitalną na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla projektu PKM Południe.

W dniu 11.06.2021 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała Umowę z Pomorską Koleją Metropolitalną, której przedmiotem jest kompleksowe opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami studium wykonalności dla projektu pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego”.

Studium techniczno-ekonomiczno-Środowiskowe jest szerokim opracowaniem przedprojektowym, które służy określeniu założeń technicznych przyszłej inwestycji, jej efektywności ekonomicznej oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej. Wykonanie tego dokumentu jest konieczne do potwierdzenia technicznych możliwości realizacji tej inwestycji oraz wzajemnej koordynacji z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi na tym obszarze. STEŚ pozwoli także na wskazanie niezbędnej rezerwy terenowej.

Opracowanie tej dokumentacji przed końcem 2023 r. umożliwi rozpoczęcie fazy projektowej dla PKM Południe już w nowej perspektywie unijnej. PKM Południe będzie kolejną nitką linii PKM prowadzącą od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, a następnie jej połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła).

Współpracujemy z:

PL