27.08.2021

Projekt przebudowy budynku "KMO" z pozwoleniem na budowę.

Architekci z firmy TPF Sp. z o.o. opracowali dokumentację projektową przebudowy budynku zajmowanego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek. W dniu 27 sierpnia 2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Projekt obejmuje blisko 26 000 m2 powierzchni całkowitej. W odnowionym budynku będą znajdować się m.in. sala widowiskowa wielofunkcyjna wraz z zapleczem, pomieszczenia warsztatowe i konferencyjne, sale teatralne, pomieszczenia hotelowe i biura.

Projekt zakłada zmiany funkcjonalno-przestrzenne oraz ulepszenia mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej. Przebudowa nie obejmie zmiany formy architektonicznej budynku. Zachowany zostanie podział na trzy segmenty oraz dominujący element nadwieszonej bryły z salą widowiskową wewnątrz.

Firma TPF Sp. z o.o. realizowała wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskała komplet uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę.

Współpracujemy z:

PL