03.12.2021

TPF opracuje studium wykonalności dla linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – Gliwice.

W dniu 03.12.2021 r. firma TPF Sp. z o.o. podpisała Umowę z PKP PLK S.A. oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), której przedmiotem jest wykonanie zamówienia pn.: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska na odcinku Katowice - Gliwice – opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Celem przedmiotu zamówienia jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na liczącym ok. 30 km połączeniu kolejowym Katowic i Gliwic, przez Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską i Zabrze. Jest to główny kolejowy szlak miast Górnego Śląska oraz część najważniejszej linii S1 Kolei Śląskich. W przyszłości ma być jedną z dwóch kluczowych tras głównego przedsięwzięcia transportowego GZM - Kolei Metropolitalnej, którego rozwój aktualnie uniemożliwia niewystarczająca przepustowość linii kolejowych. Opracowanie studium jest jednym z najważniejszych etapów, przygotowujących do rozpoczęcia tej inwestycji.

Zadaniem Wykonawcy TPF będzie m.in.: przeanalizowanie możliwości zwiększenia dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym, dostosowanie stacji i przystanków do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a także usprawnienie przewozu towarów pod kątem cięższych i dłuższych pociągów towarowych.

Prace studialne określą zakres projektu, jego efekty oraz szacunkowe koszty realizacji.

Współpracujemy z:

PL