24.09.2022

Świadectwo Przejęcia dla drogi S5 Nowe Marzy - Dworzysko

Tagi:

W dniu 24.09.2022 r. Inżynier wydał Świadectwo Przejęcia dla robót objętych Kontraktem uznając, że całość robót  została zasadniczo ukończona zgodnie z Kontraktem w dniu 27.08.2022 r.

Firma TPF Sp. z o.o. realizuje dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad usługę pn.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie inwestycją: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na części: Część 1 „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3km.”

Projekt obejmuje zarządzanie i nadzór nad projektowaniem i budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy (bez węzła) – Dworzysko (z węzłem) o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach o długości około 23,3km, budowę 1 nowego węzła oraz przebudowę 4 węzłów istniejących (włączenie w nowoprojektowany układ drogowy), budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, budowę i przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, w szczególności oświetlenia, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, gazowych i związanych z systemem zarządzania ruchem.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, w powiatach: świeckim, na terenie gmin: Dragacz i Świecie.

Więcej o projekcie znajdziesz TUTAJ.

Współpracujemy z:

PL